O nás



Soukromá mateřská škola vicemistryně světa v atletice a vítězky StarDance Kateřiny Baďurové – Janků

Mateřská škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Vzdělávací plán je v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání

Máme méně početné třídy umožňující učitelům citlivý a individuální přístup

Jsme zapojeni do programu Mensa NTC Learning - jedná se o systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.

Nabízíme propracovaný vzdělávací koncept pro děti plnící povinnou předškolní docházku – spolupráce se ZŠ Horoměřice

Realizujeme projekt OPJAK Šablony I pro Mateřskou školu Sportík s.r.o


O děti se stará kvalifikovaný pedagogický personál a chůva, sportovní trenéři s kvalifikací Českého atletického svazu

Využíváme metody prožitkového učení

Klademe důraz na pohybový rozvoj dětí a zdravý životní styl

Nabízíme široké spektrum aktivit s cílem komplexního rozvoje dítěte

Zařazujeme pravidelný zdravý pohyb, jako základní návyk každého dítěte

Jsme součástí sítě sportovních mateřských a základních škol www.sportovniskoly.cz

Jsme zapojeni v projektu Českého atletického svazu - Atletika pro děti a České obce Sokolské – Se Sokolem do života

Pro vzájemnou komunikaci mezi rodiči, učiteli a vedením školy používáme vnitřní sjednocený komunikační kanál Twigsee

Dodržujeme vysoké bezpečnostní a hygienické zásady, které jsou opakovaně shledávány KHS na nadstandardní úrovni

Pravidelně spolupracujeme s klinickou logopedkou, fyzioterapeutem, specialisty na vyšetření zraku

Pravidelně se zapojujeme do projektu „Mezigenerační setkávání v domově seniorů Fénix“

Aktuálně

Tematické plány na květen [11-05-2024]

Tematický plán na Květen


Botanicus - vesnička řemesel [10-05-2024]

Celodenní výlet Včeliček


ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 [02-05-2024]

Zápis na školní rok 2024/2025 probíhá elektronickou předběžnou žádostí o přijetí do MŠ na odkaze níže, popř. můžete použít QR kód v letáčku. Po ukončení přijímání předběžných žádostí Vás budeme kontaktovat s informacemi, jak dále postupovat.
Nestihli jste Den otevřených dveří a máte zájem o osobní schůzku? Neváhejte nás kontaktovat na: info@mssportik.cz nebo tel. 608960414.
Těšíme se na Vás!
https://registrace.twigsee.com/f1/b9c3c1/mssportik
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


Screening zraku [02-05-2024]

Každoroční rychlé, bezbolestné a bezkontaktní vyšetření zraku dětí přímo v MŠ.
Screening zraku Ortoptika


Jídelní lístek

Jídelní lístek 20.-24.5.2024 [17-05-2024]

JL 20.-24.5.2024


Jak to u nás vypadá


Sportovní školy - síť mateřských a základních škol.

Mensa NTC learning - komplexní projekt pro zvýšení intelektuálních schopností u dětí v předškolním věku.